Breloczek z pająkiem

Breloczek z pająkiem

Do wyboru 10 wzorów:

Xenesthis sp white

Brachypelma smithi

Brachypelma boehmei

Heteroscodra maculata

Psalmopoeus irminia

Oligoxystre diamantinensis

Poecilotheria metallica

Poecilotheria miranda

Harpactira pulchripes

Pterinochiluls murinus