Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pańtwa danych osobowych jest firma Lizard Shop z siedzibą w Sosnowcu, ul. Grabowa 6/2.

Adres e-mail : lizardshop@vp.pl, numer kontaktowy 576 880 511 czynny w godzinach pracy sklepu:

poniedziałek/wtorek 10-19

środa/czwartek/piątek 10-17

sobota/niedziela – nieczynne

W pełni odpowiadamy za bezpieczne wykorzystanie Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

TWOJE DANE SĄ NAM POTRZEBNE DO :

 • Sporządzania stosownych dokumentów związanych z obowiązkiem prawnym dotyczącym sprzedawcy (dokumenty księgowe, obowiązki związane z raportowaniem danych organom podatkowym, wystawianie i przechowywanie faktur, wystawianie umów kupna-sprzedaży, reklamacje, roszczenia, zwroty)
 • Realizacji złożonych zamówień i dostarczenia zakupionego towaru

 

DANE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW TO :

 • Dane identyfikujące kupującego i umożliwiające z nim kontakt (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Adres umożliwiający dostarczenie zamówionego towaru (pełny adres dostawy), nie wymagany w przypadku odbioru osobistego
 • Nazwa, adres  i nip firmy (dane potrzebne do wystawienia faktury Vat)

Powyższe dane są przechowywane na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w przypadku nieopłaconych należności.

Jeżeli płatność jest uiszczana za pośrednictwem np. banku, automatycznie jesteśmy informowani o numerze konta i instytucji z jakiej dokonali Państwo zapłaty. Dane te będą wykorzystane jedynie w razie konieczności dokonania zwrotu.

 

TWOJE DANE PRZEKAZYWANE SĄ :

 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (instytucje płatnicze, banki) w celu realizacji np zwrotu pieniędzy
 • Podmiotom odpowiedzialnym za transport i spedycję, prowadzącym działalność kurierską i pocztową w celu dostarczenia zamówionego towaru
 • Osobom prowadzącym księgowość, sprawy podatkowe i prawne
 • Osobom w firmie odpowiedzialnym za realizację zamówień wysyłkowych
 • Instytucjom publicznym ( np w razie konieczności wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upominawczego i egzekucyjnego)

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE :

 • Do momentu pełnej realizacji zamówienia oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych praw i możliwości reklamacyjnych czy roszczeniowych
 • Do czasu określonego przez przepisy ( np. podatkowe, o księgowości) nakazujące nam przechowywać konkretne dane

 

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE :

 • Dostęp do komputera firmowego jest zabezpieczony hasłem
 • Osoby postronne nie mają dostępu do komputera
 • Każdemu klientowi nadawany jest indywidualny numer zamówienia którym się posługujemy, aż do momentu wysyłki
 • Używamy odpowiednich programów antywirusowych

 

JAKO WŁAŚCICIEL SWOICH DANYCH OSOBOWYCH MASZ PEŁNE PRAWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU (MAILOWO LUB OSOBIŚCIE) :

 • O dostęp do przetwarzanych danych

 • O weryfikację i poprawę błędnych lub nieaktualnych danych

 • O całkowite usunięcie swoich danych

 • O ograniczenie przetwarzania swoich danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na

potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do

zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.